Natuurgebied Kelsdonk

IVN Etten-Leur e.o. Natuurgebied Kelsdonk
IVN Etten-Leur e.o. Natuurgebied Kelsdonk
IVN Etten-Leur e.o. Natuurgebied Kelsdonk
Het gebied bestaat uit ongeveer 250 hectare grasland met hier en daar groepjes bomen , bestaande uit Elzen en Wilgen die ook wel frikken genoemd worden. Deze frikken worden regelmatig gesnoeid.

Het gebied ligt ten noorden van Etten-Leur, in de Ettense Beemden, tussen de oude vuilstort en de Leurse haven. De wandelroute is te bereiken door vanaf de Westpolderplas de polder in te lopen en de palen met blauwe koppen te volgen. Vrijwel altijd zullen laarzen noodzakelijk zijn.

Gedurende het hele jaar zijn er veel verschillende vogelsoorten te zien. In het voorjaar heb je een grote kans om de Blauwborst te zien. Typisch genoeg is dat in deze periode van het jaar een van de talrijkste zangvogels in het gebied. Andere voorkomende soorten zijn: Roodborsttapuit, Kleine karekiet, Rietgors, Groenpootruiter, Bosruiter, Witgat, Grutto, Kievit, Scholekster, Kluut, Koekoek, Bruine kiekendief en Lepelaar.

In de winter heb je kans op een Grote zilverreiger, Toendrarietgans, Grauwe gans, Kolgans, IJsvogel, Slobeend, Pijlstaart, Smient, Bergeend, Groenling, Sijs, Putter.

Het gehele jaar heb je kans op een ontmoeting met een Ree, Roodborst, Winterkoning, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Grote bonte specht, Aalscholver, Waterhoen, Knobbelzwaan en Blauwe reiger.

Contactpersoon:

Secretaris IVN
secretaris@ivn-etten-leur.nl

 

Locatie:

Lange Brugstraat 61
4871 CM Etten-Leur

 

Reservering aanvragen

 

share: Tip een vriend

Richtprijs: vrij toegankelijk
Deelnemers: Vanaf 1 deelnemer

Te bezoeken/boeken: Iedere dag
Periode: Het hele jaar door

Reacties op Natuurgebied Kelsdonk

schreef

Wanneer 'vandaag' is geweest, geen idee. Maar tegenwoordig is het Laarzenpad prima aangegeven met paaltjes. Desondanks kan het voorkomen dat door het hoog groeiende gras en andere planten een of meerder paaltjes tijdelijk uit het zicht verdwijnen. Als er regelmatig op het Laarzenpad wordt gewandeld is de route overigens bijna niet te missen. Veel plezier met deze 3,4 km lange natuurwandeling!

schreef

Vandaag getracht om de laarzenpadroute te lopen. Helaas is dit niet gelukt. In het stukje staat de blauwe palen te volgen. Wij hebben niet 1 blauwe paal gezien. We hebben van 2 kanten getracht de route op te pakken, helaas. Slecht/niets aangegeven. Jammer, want het lijkt ons een heel mooi wandelgebied. Nu zijn we telkens in doodlopende weilanden belandt. Wat hebben we fout gedaan???

Voeg een reactie toe voor
Natuurgebied Kelsdonk.