Natuurgebied Pannenhoef

IVN Etten-Leur e.o. Natuurgebied Pannenhoef
IVN Etten-Leur e.o. Natuurgebied Pannenhoef
IVN Etten-Leur e.o. Natuurgebied Pannenhoef
Het gebied is ongeveer 580 Ha. groot. Van de 14de tot de 17de eeuw werd in dit deel van Noord-Brabant de laag hoogveen afgegraven tot de zandondergrond. Er ontwikkelde zich moerasheide. Vanaf 1800 werden heidevelden geleidelijk ontgonnen tot bos en cultuurland. Later werden vennen en andere lage delen opgehoogd.

Door het uitgraven van de bestaande beek de Bijloop werd het gebied ontwaterd. Op de drooggevallen venbodem van De Lokker ontwikkelde zich natte heide en rietveld, moerasbos van wilgen, elzen en berken. Door het plaatsen van stuwen in de Bijloop steeg het waterpeil. Het verzuurde moeras van De Lokker werd er weer mee gevoed, wat zorgde voor een herstel van de amfibieënstand.

Ligging:
Het bos ligt tussen Rijsbergen, Zundert en Sprundel. Door het gebied zijn verschillende wandelroutes en parkeerplaatsen. Zo is het Padvindersven bereikbaar via de groene route vanuit de parkeerplaatsen Lokkerberg en De Bak. De gele route start bij parkeerplaats De Lokkerberg.

Om vanuit Etten-Leur naar parkeerplaats De Lokkerberg te rijden dient u via de Couperuslaan Etten-Leur uit te rijden, bij de eerste rotonde rechtsaf de Sprundelsebaan op, na enkele kilometers gaat u linksaf de Oosteindeseweg in. Dan rijdt u verder tot u niet verder kan. Aan de linkerzijde is de parkeerplaats.

Parkeerplaats De Bak ligt langs de Ettensebaan. U rijdt wederom via de Couperuslaan Etten-Leur uit, bij de eerste rotonde rechts af de Sprundelsebaan op, dan gaat u bij de 2de kruising linksaf en via de Zundertseweg komt u bij de Ettensebaan.

De volgende vogelsoorten zijn er o.a. te zien: Buizerd, Havik, Sperwer, Grote bonte specht, Groene specht, Zwarte specht, Zwarte mees, Koolmees, Pimpelmees, Kuifmees, Vink, Gaai, Goudhaan, Wilde eend, Dodaars, Canadese gans, Knobbelzwaan.

Contactpersoon:

Secretaris IVN
secretaris@ivn-etten-leur.nl

 

Locatie:

Lange Brugstraat 61
4871 CM Etten-Leur

 

Reservering aanvragen

 

share: Tip een vriend

Richtprijs: vrij toegankelijk
Deelnemers: Vanaf 1 deelnemer

Te bezoeken/boeken: Iedere dag
Periode: Het hele jaar door