Natuurgebied Vloeiweide

IVN Etten-Leur e.o. Natuurgebied Vloeiweide
Het gebied is ongeveer 140 ha groot. De Vloeiweide is een landgoed dat is gelegen op een lage dekzandrug. Door dit prachtige gebied ligt een beek, genaamd de Bijloop. Deze is in de oorspronkelijke staat teruggebracht door de oude bedding weer uit te graven. Meerder greppels komen uit op de beek. Deze zijn aangelegd in de 19de eeuw en verklaren de naam van dit gebied. Ook liggen er poelen in het gebied.

In de 20ste eeuw werd de destijds aanwezige heide ontgonnen, voornamelijk voor Dennenbos. Wat het gebied mede zo bijzonder maakt zijn de verschillende boomsoorten die er aanwezig zijn. Dit heeft een aantrekkingskracht op diverse vogelsoorten. Rondom de bossen is genoeg grasland wat het gebied nog gevarieerder maakt.

Ligging:
Het gebied ligt tussen Etten-Leur en Rijsbergen. U bereikt het gebied door via de Couperuslaan Etten-Leur uit te rijden, bij de rotonde rechtdoor. U rijdt nu via de Rijsbergseweg, die overloopt in Ettenseweg. Na enkele kilometers linksaf de Hellegatweg, 2de straat rechts. Dit is de Ritseweg. Bij het geel gemarkeerde bruggetje begint een wandelroute van +- 3 km. Deze is aangegeven met paaltjes met blauwe koppen.

Soorten:
U kunt de vogelsoorten zien: Buizerd, Wespendief, Havik, Sperwer, Blauwe reiger, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht, Fazant, Gaai, Zanglijster, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Kuifmees, Vink, Roodborst, Winterkoning, Goudhaan, Wilde eend.

Contactpersoon:

Secretaris IVN
secretaris@ivn-etten-leur.nl

 

Locatie:

Lange Brugstraat 61
4871 CM Etten-Leur

 

Reservering aanvragen

 

share: Tip een vriend

Deelnemers: Vanaf 1 deelnemer

Te bezoeken/boeken: Iedere dag
Periode: Het hele jaar door