Natuurgebied De Mortelen

Natuurgebied De Mortelen
De Mortelen heeft betrekking een laag gebied ten noorden van de Midden-Brabantse dekzandrug. Hierdoor was en is het een kwelgebied met veel leem in de bodem.

Dit gebied was te drassig om intensief bewoond te worden. Ook heden treft men er nog weinig bewoning aan.

De inzijggebieden ten noorden van de dekzandrug maar ten zuiden van De Mortelen daarentegen waren droger en hier werd Romeins en Merovingisch aardewerk aangetroffen. Denkbaar is dat deze gebieden continu bewoond zijn geweest, al zijn schriftelijke bronnen pas uit de 10e en 11e eeuw bekend. Het betreft de buurtschappen Notel, Aarle, Hersel en Hedel. De akkertjes rond deze nederzettingen groeiden aaneen tot grote akkercomplexen, waar vanaf de hoge middeleeuwen een esdek ontstond. In de eigenlijke Mortelen zijn dergelijke bodems niet aanwezig.

Locatie Natuurgebied De Mortelen:

Activiteiten van Natuurgebied De Mortelen:

De Mortelen heeft betrekking een laag gebied ten noorden van Oirschot en Best en ten zuiden van Boxtel
Natuurgebied De Mortelen
Boxtel, Oirschot

Locatie:

Lopensestraat 4
Oirschot

Actief op Het-UITstapje sinds 1-1-2011

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen


Heerlijk online shoppen bij Het-UITstapje.nl!


Koop 'keiskôn spullekes' en interessante 'hebbedingeskes' (gadgets), streekproducten, boeken en muziek
vanuit Brabant en Limburg gewoon bij 'de winkel van ons allemaal'!Het-UITstapje.nl is affiliate partner van bol.com